THỰC TRẠNG CHUNG NGÀNH VẬN CHUYỂN HÀNG THỜI COVID 19

THỰC TRANG CHUNG NGÀNH VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA THỜI COVID 19

Tổng sản lượng hàng cần vận chuyển giảm mạnh từ 30-40%, chủ yếu các mặt hàng sản xuất công nghiệp có yếu tố nhập nguyên vật liệu từ ngước ngoài, hàng nông sản cũng khó xuất đi các nước láng giềng hơn do các cửa khẩu nghiêm ngặt trong phòng dịch Covid 19, các mặt hàng phục vụ cho du lịch cũng giảm hẳn, nhu cầu giảm dẫn đến việc cạnh về giá khóc liệt, độ hiệu quả trong kinh doanh vận chuyển hàng hóa ko còn hiệu quả cao

Giá cước vận chuyển giảm mạnh

Nguyên liệu nhập khẩu dùng cho sản xuất trong nước tăng giá mạnh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Các công ty vận chuyển đua nhau giảm giá

Giá xăng dầu biến đổi liên tục