PHÍ TĂNG BO TẠI NHA TRANG

PHÍ TĂNG BO GIAO NHẬN HÀNG TẠI NHA TRANG

Troọng Lượng Dưới 20kg Trên 100 – 500kg trên 500T – 2,5T
Khối Lượng Dưới 1 Khối 1-5 khối 5-12 Khối
Trong TP. Nha Trang ( 20km) 50,000 200,000 300,000
Khánh Vĩnh (40km Tây nguyên) 200,000 500,000 500,000
Ninh Hòa ( 40km Ra Bắc) 100,000 500,000 600,000
Vạn Ninh ( 65Km ra Bắc) 100,000 600,000 700,000
Diên Khánh (20km ra bắc) 50,000 200,000 300,000

Ghi chú: Bảng giá chưa bao gồm: Thuế VAT, Phí Bốc Xếp, Phí vào đường cấm