PHÍ TĂNG BO TẠI QUÃNG NGÃI

PHÍ TĂNG BO TẠI QUÃNG NGÃI

Trong Lượng Dưới 200kg Trên 200kg – 1 tấn 1 tấn – 3tan
Khối Lượng Dưới 0,1khối 1-5 khối 5-12 khối
TP. Quãng Ngãi 100,000 200,000 300,000
Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa 200,000 300,000 400,000
Bình Sơn, Minh Long, Mộ Đức 300,000 400,000 500,000
Trà Bồng, Dung Quốc 400,000 500,000 600,000
Đức Phổ, Sơn Hà 500,000 600,000 700,000
Ba Tơ 600,000 700,000 800,000
Trên 8.000đ/km 9.000đ/km 10.000đ/km

Ghi Chú: Giá chưa bao gồm phí bốc xếp, VAT, Phí vào đường cấm tải