PHÍ TĂNG BO TẠI ĐÀ NẴNG

BẢNG PHÍ TĂNG BO TẠI ĐÀ NẴNG

Trọng Lượng Dưới 200kg Trên 200kg – 1.000kg Trên 1.000kg đến 2,5tan
Khối Lượng Dưới 0,1khối Trên 0,1 đến 5 khối Trên 5 khối đến 12 khối
Nội Thành Đà Nẵng 100,000 200,000 300,000
Ngũ Hành Sơn 200,000 300,000 400,000
Hội An, Tam Kỳ 300,000 400,000 500,000

Ghi Chú: Giá chưa bao gồm Thuế VAT, Phí Bốc Xếp và Phí vào đường cấm tải