Quy trình mua bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu

Bước 1: Nhận giấy yêu cầu bảo hiểm từ công ty bảo hiểm

quy trinh mua bao hiem hang hoa xuat khau
quy trinh mua bao hiem hang hoa xuat khau

Giấy yêu cầu bảo hiểm là một tài liệu quan trọng trong quy trình mua bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu. Giấy yêu cầu bảo hiểm là một mẫu đơn có sẵn, do công ty bảo hiểm cung cấp cho bạn, để bạn điền các thông tin cần thiết về hàng hóa và yêu cầu bảo hiểm của mình.

Nội dung của giấy yêu cầu bảo hiểm thường bao gồm các mục sau:

 • Thông tin người mua bảo hiểm: tên, địa chỉ, số điện thoại, email, số tài khoản ngân hàng
 • Thông tin hàng hóa được bảo hiểm: loại hàng hóa, giá trị hàng hóa, phương thức vận chuyển, điểm xuất phát và điểm đến, thời gian vận chuyển…
 • Yêu cầu bảo hiểm: phạm vi bảo hiểm, mức độ bảo hiểm, phí bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, điều khoản và điều kiện bảo hiểm…
 • Các chứng từ đính kèm: hóa đơn, đơn hàng, vận đơn, bảng kê, giấy chứng nhận chất lượng, giấy chứng nhận xuất xứ…
 • Phần kê của công ty môi giới: nếu bạn mua bảo hiểm thông qua công ty môi giới, bạn cần điền tên, địa chỉ, số điện thoại, email, số tài khoản ngân hàng của công ty môi giới, cũng như phần trăm hoa hồng mà bạn phải trả cho công ty môi giới.
 • Nghiệp vụ của công ty bảo hiểm: nếu bạn mua bảo hiểm trực tiếp từ công ty bảo hiểm, bạn cần điền tên, địa chỉ, email, số tài khoản ngân hàng của công ty bảo hiểm, cũng như số hợp đồng bảo hiểm và số chứng nhận bảo hiểm mà công ty bảo hiểm cấp cho bạn.

Để nhận giấy yêu cầu bảo hiểm từ công ty bảo hiểm, bạn có thể liên hệ với công ty bảo hiểm qua điện thoại, email, website, hoặc đến trực tiếp văn phòng của công ty bảo hiểm. 

Bạn cần cung cấp cho công ty bảo hiểm một số thông tin cơ bản về hàng hóa và yêu cầu bảo hiểm của mình, để công ty bảo hiểm có thể tư vấn và gửi cho bạn giấy yêu cầu bảo hiểm phù hợp.

Bạn có thể nhận giấy yêu cầu bảo hiểm từ công ty bảo hiểm trong vòng 24 giờ kể từ khi liên hệ. Bạn có thể nhận giấy yêu cầu bảo hiểm qua email, fax, hoặc đường bưu điện, tùy theo sự lựa chọn của bạn.

Bước 2: Hoàn thiện thông tin trong giấy yêu cầu bảo hiểm

Sau khi nhận được giấy yêu cầu bảo hiểm từ công ty bảo hiểm, bạn cần hoàn thiện các thông tin trong giấy yêu cầu bảo hiểm một cách chính xác, đầy đủ và rõ ràng. Bạn cần lưu ý đến các điểm sau:

 • Thông tin người mua bảo hiểm: bạn cần điền đúng tên, địa chỉ, số điện thoại, email, số tài khoản ngân hàng của mình, để công ty bảo hiểm có thể liên lạc và thanh toán cho bạn khi có sự cố xảy ra. 

Bạn cũng cần điền số chứng minh nhân dân hoặc số giấy phép kinh doanh của mình, để công ty bảo hiểm có thể xác minh danh tính và tư cách pháp nhân của bạn.

 • Thông tin hàng hóa được bảo hiểm: bạn cần điền đúng loại hàng hóa, giá trị hàng hóa, phương thức vận chuyển để công ty bảo hiểm có thể đánh giá rủi ro và tính phí bảo hiểm. 

Bạn cũng cần điền đúng điều khoản giao nhận của hàng hóa, theo quy định của Incoterms, để công ty bảo hiểm có thể xác định trách nhiệm và quyền lợi của bạn trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

quy trinh mua bao hiem hang hoa xuat khau
quy trinh mua bao hiem hang hoa xuat khau
 • Yêu cầu bảo hiểm: bạn cần điền đúng phạm vi bảo hiểm, mức độ bảo hiểm, phí bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, điều khoản và điều kiện bảo hiểm của mình, để công ty bảo hiểm có thể cung cấp cho bạn dịch vụ bảo hiểm theo yêu cầu của bạn. 

Bạn cần lưu ý rằng phạm vi bảo hiểm, mức độ bảo hiểm, phí bảo hiểm, … phải phù hợp với loại hàng hóa, giá trị hàng hóa cũng như khả năng tài chính và nhu cầu bảo vệ

Bạn cũng cần lưu ý rằng có những loại rủi ro được bảo hiểm và có những loại rủi ro không được bảo hiểm, tùy theo loại bảo hiểm mà bạn chọn. Bạn cần đọc kỹ và hiểu rõ các loại rủi ro được bảo hiểm và không được bảo hiểm, để tránh những tranh chấp và thiệt hại sau này.

Bước 3: Gửi bản sao của giấy yêu cầu bảo hiểm đến công ty bảo hiểm

Việc gửi bản sao của giấy yêu cầu bảo hiểm đến công ty bảo hiểm là một bước quan trọng trong quá trình mua bảo hiểm. Khi bạn gửi bản sao này, công ty bảo hiểm sẽ sử dụng nó để xác nhận thông tin, kiểm tra điều kiện bảo hiểm, tính toán phí bảo hiểm và lập hợp đồng bảo hiểm cho bạn.

 • Mục đích của việc gửi bản sao giấy yêu cầu bảo hiểm là để cung cấp cho công ty bảo hiểm thông tin cần thiết để xử lý yêu cầu của bạn. 
 • Bằng cách có bản sao này, công ty có thể kiểm tra và xác nhận các thông tin quan trọng như thông tin người mua bảo hiểm, thông tin hàng hóa được bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, mức độ bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm và các điều khoản và điều kiện bảo hiểm khác.

Việc gửi bản sao giấy yêu cầu bảo hiểm cũng giúp công ty bảo hiểm tính toán phí bảo hiểm cho bạn. 

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến phí bảo hiểm bao gồm loại hàng hóa, giá trị hàng hóa, phương tiện vận chuyển, tuyến đường vận chuyển, phạm vi bảo hiểm, mức độ bảo hiểm, thời gian bảo hiểm và các điều khoản và điều kiện bảo hiểm khác. 
 • Dựa trên thông tin trong bản sao yêu cầu bảo hiểm, công ty sẽ tính toán số tiền phí bảo hiểm mà bạn cần thanh toán.

Khi gửi bản sao giấy yêu cầu bảo hiểm, bạn cần chú ý thời gian và phương thức gửi. 

 • Thông thường, các công ty bảo hiểm có thể yêu cầu bạn gửi bản sao qua email, fax hoặc đệm bưu điện. 
 • Thời gian xử lý yêu cầu có thể khác nhau tùy theo quy trình và chính sách của từng công ty.

Lưu ý quan trọng là bạn nên giữ bản gốc của giấy yêu cầu bảo hiểm. Bản gốc này có thể được sử dụng làm chứng cứ trong trường hợp cần thiết và cũng là bằng chứng về việc bạn đã gửi yêu cầu bảo hiểm đến công ty.

Bước 4: Nhận hợp đồng bảo hiểm từ công ty bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm là một văn bản pháp lý chứng nhận mối quan hệ giữa bạn và công ty bảo hiểm. Khi bạn nhận được hợp đồng bảo hiểm, nó sẽ định rõ các điều khoản và điều kiện liên quan đến bảo hiểm của bạn.

quy trinh mua bao hiem hang hoa xuat khau
quy trinh mua bao hiem hang hoa xuat khau

Nội dung của hợp đồng bảo hiểm sẽ bao gồm:

 • Thông tin về người mua bảo hiểm, thông tin hàng hóa được bảo hiểm
 • Phạm vi bảo hiểm
 • Mức độ bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, điều khoản và điều kiện bảo hiểm
 • Trách nhiệm và quyền hạn của các bên
 • Cách thức giải quyết khiếu nại và tranh chấp
 • Các điều khoản khác liên quan đến bảo hiểm.

Để nhận hợp đồng bảo hiểm từ công ty, bạn có thể nhận được nó qua email, fax, hoặc bưu điện. Thời gian nhận hợp đồng cũng phụ thuộc vào phương thức vận chuyển mà bạn chọn và thời gian xử lý của công ty bảo hiểm.

 • Khi bạn nhận được hợp đồng bảo hiểm, quan trọng là kiểm tra kỹ nội dung trước khi ký nhận. 
 • Việc kiểm tra hợp đồng giúp bạn xác nhận rằng thông tin trong hợp đồng là chính xác và phù hợp với yêu cầu của bạn. Điều này đảm bảo rằng quyền lợi của bạn sẽ được đảm bảo và giúp tránh tranh chấp trong tương lai.

Khi kiểm tra hợp đồng, hãy chú ý đến các điểm quan trọng như thông tin người mua bảo hiểm, thông tin hàng hóa được bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, mức độ bảo hiểm,…

Sau khi bạn đã kiểm tra và đảm bảo rằng hợp đồng đáp ứng yêu cầu của bạn, bạn có thể ký nhận hợp đồng bảo hiểm. Bằng việc ký nhận, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng và cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm của mình.

Lưu ý quan trọng là bạn nên giữ bản sao hợp đồng bảo hiểm đã ký nhận và các tài liệu liên quan khác như biên lai thanh toán. Điều này giúp bạn có bằng chứng về việc bạn đã mua bảo hiểm và đảm bảo quyền lợi của mình trong trường hợp cần thiết.

Bước 5: Kiểm tra và ký nhận hợp đồng bảo hiểm

Sau khi nhận được hợp đồng bảo hiểm từ công ty bảo hiểm, bước tiếp theo là kiểm tra và ký nhận hợp đồng. Việc này rất quan trọng để đảm bảo rằng bạn nhận được quyền lợi và đáp ứng đúng nghĩa vụ bảo hiểm.

Kiểm tra và ký nhận hợp đồng bảo hiểm có ý nghĩa quan trọng vì nó giúp xác nhận thông tin và đảm bảo rằng hợp đồng đáp ứng yêu cầu của bạn. Bạn nên kiểm tra kỹ nội dung hợp đồng trước khi ký nhận để đảm bảo rằng tất cả các điều khoản và điều kiện được thể hiện chính xác.

quy trinh mua bao hiem hang hoa xuat khau
quy trinh mua bao hiem hang hoa xuat khau

Trong quá trình kiểm tra hợp đồng, hãy chú ý đến các điểm sau đây:

1. Thông tin người mua bảo hiểm: Xác nhận rằng thông tin cá nhân và liên hệ của bạn đã được ghi chính xác trong hợp đồng.

2. Thông tin hàng hóa được bảo hiểm: Đảm bảo rằng mô tả hàng hóa, giá trị và các yếu tố liên quan khác được ghi đúng trong hợp đồng.

3. Phạm vi bảo hiểm: Kiểm tra và xác nhận rằng phạm vi bảo hiểm được đề cập trong hợp đồng phù hợp với nhu cầu và mong muốn của bạn.

4. Mức độ bảo hiểm: Xác định mức độ bảo hiểm mà bạn đã chọn và đảm bảo rằng nó đáp ứng đủ mức độ bảo hiểm mong muốn.

5. Phí bảo hiểm: Kiểm tra xem phí bảo hiểm đã được tính toán chính xác và xác nhận số tiền bạn cần thanh toán.

6. Thời hạn bảo hiểm: Xác định thời hạn bảo hiểm trong hợp đồng và đảm bảo rằng nó phù hợp với yêu cầu của bạn.

7. Điều khoản và điều kiện bảo hiểm: Đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện bảo hiểm, bao gồm quyền và nghĩa vụ của bạn và của công ty bảo hiểm.

8. Trách nhiệm và quyền hạn của các bên: Xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn của bạn cũng như công ty bảo hiểm trong quá trình bảo hiểm.

9. Cách thức giải quyết khiếu nại và tranh chấp: Tìm hiểu về quy trình giải quyết khiếu nại và tranh chấp trong trường hợp xảy ra vấn đề.

Quan trọng là bạn đọc kỹ quy trình mua bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu và hiểu rõ nội dung hợp đồng bảo hiểm trước khi ký nhận. Nếu có bất kỳ điểm nào không rõ hoặc không chính xác, hãy liên hệ với công ty bảo hiểm để được giải đáp.

Ký nhận hợp đồng bảo hiểm đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng và cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm của mình. Điều này giúp tránh tranh chấp và đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được quyền lợi mà bạn đã mua.

Bước 6: Thanh toán phí bảo hiểm

quy trinh mua bao hiem hang hoa xuat khau
quy trinh mua bao hiem hang hoa xuat khau

Phí bảo hiểm là số tiền bạn phải trả cho công ty bảo hiểm để nhận được bảo hiểm. Việc tính phí bảo hiểm phụ thuộc vào nhiều yếu tố và có thể khác nhau tùy từng trường hợp cụ thể.

Các yếu tố ảnh hưởng đến phí bảo hiểm bao gồm:

1. Loại hàng hóa: Tính chất của hàng hóa được bảo hiểm sẽ ảnh hưởng đến mức độ rủi ro và do đó ảnh hưởng đến phí bảo hiểm.

2. Giá trị hàng hóa: Giá trị hàng hóa càng cao, phí bảo hiểm cũng càng cao vì mức độ rủi ro tăng lên.

3. Phương tiện vận chuyển: Loại phương tiện vận chuyển sẽ ảnh hưởng đến phí bảo hiểm. Ví dụ, việc sử dụng phương tiện vận chuyển đường biển có thể có phí bảo hiểm thấp hơn so với việc sử dụng phương tiện vận chuyển hàng không.

4. Tuyến đường vận chuyển: Một số tuyến đường vận chuyển có mức độ rủi ro cao hơn do các yếu tố như thời tiết, tình trạng địa hình, hoặc mức độ an ninh. Các tuyến đường này có thể có phí bảo hiểm cao hơn.

5. Phạm vi bảo hiểm: Phạm vi bảo hiểm càng rộng, phí bảo hiểm cũng càng cao vì mức độ rủi ro tăng lên.

6. Mức độ bảo hiểm: Mức độ bảo hiểm mà bạn chọn cũng ảnh hưởng đến phí bảo hiểm. Mức độ bảo hiểm càng cao, phí bảo hiểm càng tăng.

7. Thời gian bảo hiểm: Thời gian bảo hiểm càng dài, phí bảo hiểm càng cao.

8. Điều khoản và điều kiện bảo hiểm: Các điều khoản và điều kiện bảo hiểm có thể ảnh hưởng đến phí bảo hiểm. Ví dụ, việc chọn các điều khoản bảo hiểm linh hoạt và rộng rãi có thể tăng phí bảo hiểm.

Khi đến bước thanh toán phí bảo hiểm, bạn cần tuân thủ theo hướng dẫn của công ty bảo hiểm. Thời gian và phương thức thanh toán phí bảo hiểm sẽ được quy định trong hợp đồng. Đảm bảo rằng bạn lưu giữ chính xác biên lai thanh toán và các chứng từ liên quan để có bằng chứng trong trường hợp cần thiết trong tương lai.

quy trinh mua bao hiem hang hoa xuat khau
quy trinh mua bao hiem hang hoa xuat khau

Việc kiểm tra và ký nhận hợp đồng bảo hiểm cùng với thanh toán phí bảo hiểm là hai bước quan trọng trong quá trình mua bảo hiểm. Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ nội dung hợp đồng, quyền lợi và trách nhiệm

Lưu ý trong quy trình mua bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu 

Khi mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, người mua bảo hiểm cần lưu ý các điểm sau:

Đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện bảo hiểm, nhất là những trường hợp được bồi thường và những trường hợp được miễn trách nhiệm của đơn vị bảo hiểm. 

 • Việc hiểu rõ các điều khoản và điều kiện này giúp bạn biết được phạm vi bảo hiểm và các quy định liên quan đến việc bồi thường.

Chọn phạm vi bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình, không nên chọn bảo hiểm quá rộng hoặc quá hẹp để tránh lãng phí hoặc thiếu sót. 

 • Đánh giá kỹ nhu cầu bảo hiểm của bạn, bao gồm giá trị hàng hóa, phương thức vận chuyển và các rủi ro tiềm ẩn, để chọn mức độ bảo hiểm phù hợp.

Thông báo đầy đủ và chính xác các thông tin về hàng hóa, phương thức vận chuyển, điểm xuất phát và điểm đến, thời gian vận chuyển cho đơn vị bảo hiểm. 

 • Việc cung cấp thông tin chính xác giúp tránh những tranh chấp và rủi ro sau này. 
 • Bạn cần cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa và quá trình vận chuyển để đảm bảo rằng bạn được bảo hiểm đúng theo yêu cầu của bạn.

Kiểm tra kỹ chứng nhận bảo hiểm và các tài liệu liên quan để đảm bảo rằng chúng phản ánh đúng các thông tin và điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. 

 • Xác nhận rằng thông tin về phạm vi bảo hiểm, giá trị bảo hiểm, và các điều khoản khác được ghi chính xác trong các tài liệu bảo hiểm.
quy trinh mua bao hiem hang hoa xuat khau
quy trinh mua bao hiem hang hoa xuat khau

Bảo quản cẩn thận chứng nhận bảo hiểm và các tài liệu liên quan, cũng như các chứng từ về hàng hóa để có cơ sở để yêu cầu bồi thường khi cần thiết. 

 • Việc bảo quản tài liệu liên quan đảm bảo rằng bạn có đủ bằng chứng để đòi hỏi bồi thường trong trường hợp xảy ra sự cố.

Thông báo ngay cho đơn vị bảo hiểm khi có sự cố xảy ra với hàng hóa, cung cấp các bằng chứng và hồ sơ liên quan, hợp tác với đơn vị bảo hiểm trong quá trình giải quyết bồi thường. 

 • Việc thông báo sớm và cung cấp đầy đủ thông tin sẽ giúp quá trình giải quyết bồi thường diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.

Những lưu ý trên sẽ giúp người mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu đảm bảo quyền lợi và giảm thiểu rủi ro trong quy trình vận chuyển hàng hóa. Việc đọc kỹ, hiểu rõ các điều khoản và điều kiện bảo hiểm, chọn phạm vi bảo hiểm phù hợp,… là những yếu tố quan trọng để đảm bảo mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu một cách hiệu quả và đáng tin cậy.

Để đọc thêm những bài viết hữu ích về các thủ tục vận chuyển hàng hóa, tham khảo ngay Phí bảo hiểm thân vỏ xe

Tham khảo: Luật