Theo  thông tư số 94/2003/TTLT  hàng hoá khi  vận chuyển ( lưu  thông  ) trên  thị  trường  cần  phải  có  những  giấy  tờ chứng  minh  nguồn gốc xuất xứ  và tính hợp pháp của hàng hoá ngay  tại  thời  điểm bị kiểm tra. Cụ  thể  như  sau  :

Tham khảo thêm :

HÀNG HOÁ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

Hoá đơn giá trị gia tăng, hoặc hoá đơn bán hàng

Pháp  luật  quy định  hàng hoá lưu thông  phải  có  hoá  đơn  giá  trị  gia  tăng  hoặc  hoá đơn bán hàng. Thông tin  trên  hoá  đơn phải đúng với  số lượng và hàng hoá lưu thông.

những giấy tờ vận chuyển khi chuyển hàng đi nha trang
những giấy tờ vận chuyển khi chuyển hàng đi nha trang
những giấy tờ vận chuyển khi chuyển hàng đi nha trang
những giấy tờ vận chuyển khi chuyển hàng đi nha trang
những giấy tờ vận chuyển khi chuyển hàng đi nha trang

Previous
Next

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Đối với những trường  hợp hàng hoá  dùng để lưu  thông  nội bộ trong  phạm vi  công ty, cơ  sở sản  xuất  của  đơn  vị  đó  như  từ  kho  ra  cửa  hàng, từ công  ty  đến  các chi  nhánh . Hoặc  hàng dự triển lãm, hội  chợ .Thì  không  cần hoá  đơn giá trị gia tăng  nhưng phải  có  phiếu xuất kho và  lệnh điều chuyển nội bộ.

Trường  hợp  từ chi nhánh  ra chi nhánh  độc  lập , hoặc từ  cá nhân trực  tiếp làm ra bán lại cho bên khác  thì  có  thể sử dụng hoá đơn tự in theo quy định.

những giấy tờ vận chuyển khi chuyển hàng đi nha trang

Những trường hợp không cần hoá đơn, giấy tờ đi đường

  1. Hàng hoá của những  tổ chức không phải  là cơ sở kinh doanh như đơn vị hành chính, đoàn  thể …
  2. Hàng  hoá của  cá nhân mua về hoặc đồ dùng  chuyển  đến  nơi  cư  trú  mới.
  3. Nông lâm thuỷ hải sản, hàng  nông sản, các  sản  phẩm  hàng hoá do người nông dân tự  làm được đi  bán   …
  4. Đối với  các  hộ  kinh doanh thu mua hàng hoá của người dân để bán ( buôn  chuyến  ) thì phải  có hoá  đơn thu mua hàng hoá . Hoặc mua  của bên kinh doan khác thì  phải  có hoá đơn người  bán  xuất  cho.

ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU

Tờ khai hải quan


Bản  gốc nếu vận chuyển trực tiếp nguyên  lô hàng từ cửa khẩu về kho hàng. Hoặc  bản photocopy có  xác  nhận  sao  y  bản  chính + lệnh  điều  động  nội  bộ nếu chia  nhỏ nhiều lần chuyển .

Tờ khai nhập khẩu phi mậu dịch

Đối  với hàng hoá  nhập  khẩu  về  để  biếu  tặng  thì không cần tờ  khai  hải quan nhưng phải có  tờ  khai nhập khẩu phi mậu dịch. Kèm  theo  đó  là biên  lai thu nộp  thuế hoặc  giấy xác  nhận miễn thuế.  Chỉ  áp  dụng  cho  người  được  biếu  tặng  sử  dụng để vận chuyển từ  cửa khẩu về nơi  ở vv.vv…

Hoá đơn mua bán hàng tịch thu

Đối với khách hàng mua lại  hàng hoá  bị  tịch thu do cơ quan nhà nước bán thì phải  có  biên lai hoá  đơn mua  bán  hàng  tịch  thu của cơ quan  nhà  nước  cấp. Trên  đó  phải  có  thông tin địa chỉ hàng mua  xong  thì  sẽ  chở  tới  đâu  , trong  thời  hạn  bao  nhiêu  ngày.

Tem nhãn

Hàng hoá lưu thông  trên thị trường phải có tem nhãn đầy đủ theo quy định ( với những loại hàng hoá  phải  có.)

Theo  quy định  thì hàng hoá nhập  khẩu về  lưu  thông  phải  có  tem  nhãn  phụ  bằng  tiếng  Việt  thể  hiện  rõ  nguồn  gốc  xuất  xứ, hạn  sử  dụng  nếu  có và  các  thông tin  cần thiết khác.

những giấy tờ vận chuyển khi chuyển hàng đi nha trang
Tem nhãn phụ

MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC

Tuỳ nhiều trường hợp cụ  thể mà có những quy định  về giấy tờ khác nhau. Nếu hàng hoá của bạn không thuộc trường hợp nào ghi trên thì liên hệ 0946 90 18 18 để  được  hướng  dẫn  chi  tiết.

Tham Khảo Thêm :

  • Top  những  chành xe uy tín tại  Nha Trang
  • Chành  xe  Sài  Gòn đi Nha  Trang
  • Địa  chỉ gởi hàng tại Nha Trang


HOTLINE : 0946 90 18 18

Trả lời