IMG_9019

KÍCH THƯỚC LÒNG THÙNG CHỨA HÀNG XE TẢI

Trên thị trường hiện tại ở cùng chùng chủng loại tải trọng thì có rất nhiều kích cở thùng khác nhau, các hãng sản xuất có từng kích cở riêng, cùng một hãng cũng có nhiều kích cở thùng xe khác nhau như kích thước thùng xe tải 5 tấn, kích thước thùng 6 tấn, kích thước xe tải 10 tấn... nhằm mục đích phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng, nếu cùng chủng loại tải trọng thùng dài hơn sẽ chở được tải trọng ít hơn và ngược lại.

e50f33a15159a207fb48

Kích thước thùng xe 1 tấn (loại ngắn)

 • Dài: 3,15m
 • Rộng: 1,7m
 • Cao: 1,65m
 • Tải trọng cho phép: 950kg

Kích thước thùng xe 1 tấn (loại dài)

 • Dài: 3,3m
 • Rộng: 1,7m
 • Cao: 1,65m
 • Tải trọng cho phép: 850kg
8ae007bc6544961acf55

Kích thước thùng xe 1,25 tấn (loại ngắn)

 • Dài: 3,3m
 • Rộng: 1,7m
 • Cao: 1,7m
 • Tải trọng cho phép: 1.250kg

Kích thước thùng xe 1,25 tấn (loại dài)

 • Dài: 3,5m
 • Rộng: 1,7m
 • Cao: 1,7m
 • Tải trọng cho phép: 1.150kg
0d46b3fa580abe54e71b-1.jpg

Kích thước thùng xe 1,5 tấn (loại ngắn)

 • Dài: 3,4m
 • Rộng: 1,75m
 • Cao: 1,65m
 • Tải trọng cho phép: 1.500kg

Kích thước thùng xe 1,5 tấn (loại dài)

 • Dài: 3,7m
 • Rộng: 1,75m
 • Cao: 1,65m
 • Tải trọng cho phép: 1.350kg
00c6dfb1bd494e171758

Kích thước thùng xe 1,9 tấn (loại ngắn)

 • Dài: 3,7m
 • Rộng: 1,8m
 • Cao: 1,8m
 • Tải trọng cho phép: 1.900kg

Kích thước thùng xe 1,9 tấn (loại dài)

 • Dài: 4,2m
 • Rộng: 1,8m
 • Cao: 1,8m
 • Tải trọng cho phép: 1.700kg
1ba98aeee8161b484207

Kích thước thùng xe 2,4 tấn (loại ngắn)

 • Dài: 3,7m
 • Rộng: 1,8m
 • Cao: 1,8m
 • Tải trọng cho phép: 2.300kg

Kích thước thùng xe 2,4 tấn (loại dài)

 • Dài: 4,2m
 • Rộng: 1,8m
 • Cao: 1,8m
 • Tải trọng cho phép: 2.100kg
1d86163cc4cc22927bdd

Kích thước thùng xe 3,4 tấn (loại ngắn)

 • Dài: 4,5m
 • Rộng: 1,85m
 • Cao: 1,85m
 • Tải trọng cho phép: 3.300kg

Kích thước thùng xe 3,4 tấn (loại dài)

 • Dài: 5,2m
 • Rộng: 1,85m
 • Cao: 1,85m
 • Tải trọng cho phép: 3.100kg
ba3b19767b8e88d0d19f

Kích thước thùng xe tải 5 tấn (loại ngắn)

Trọng Tấn xin giới thiệu kích thước thùng xe tải 5 tấn loại ngắn để quý khách hàng tham khảo:

 • Dài: 5,7m
 • Rộng: 2,05m
 • Cao: 2,1m
 • Tải trọng cho phép: 5.300kg

Kích thước thùng xe tải 5 tấn (loại dài)

Kích thước thùng xe tải 5 tấn loại dài có thông số cụ thể như sau:

 • Dài: 6,2m
 • Rộng: 2,05m
 • Cao: 2,1m
 • Tải trọng cho phép: 4.900kg
1d86163cc4cc22927bdd

Kích thước thùng xe tấn 6 (loại ngắn)

 • Dài: 5,7m
 • Rộng: 2,2m
 • Cao: 2,3m
 • Tải trọng cho phép: 6.300kg

Kích thước thùng xe 6 tấn (loại dài)

 • Dài: 6,7m
 • Rộng: 2,2m
 • Cao: 2,3m
 • Tải trọng cho phép: 5.900kg
ba3b19767b8e88d0d19f

Kích thước thùng xe tải 5 tấn (loại ngắn)

 • Dài: 5,7m
 • Rộng: 2,05m
 • Cao: 2,1m
 • Tải trọng cho phép: 5.300kg

Kích thước thùng xe tải 5 tấn (loại dài)

 • Dài: 6,2m
 • Rộng: 2,05m
 • Cao: 2,1m
 • Tải trọng cho phép: 4.900kg
1571628070894

Kích thước thùng xe 8 tấn (loại ngắn)

 • Dài: 7,5m ( KT trung bình)
 • Rộng: 2,35m
 • Cao: 2,3m
 • Tải trọng cho phép: 8.300kg

Kích thước thùng xe 8 tấn (loại dài)

 • Dài: 9,4m
 • Rộng: 2,35m
 • Cao: 2,6m
 • Tải trọng cho phép: 7.000kg
IMG_8798

Kích thước xe tải 10 tấn (loại ngắn)

Kích thước thùng xe tải 10 tấn loại ngắn có thông số:

 • Dài: 7,8m
 • Rộng: 2,35m
 • Cao: 2,3m
 • Tải trọng cho phép: 10.300kg

Kích thước xe tải 10 tấn (loại dài)

Xem qua kích thước xe tải 10 tấn loại dài:

 • Dài: 9,4m
 • Rộng: 2,35m
 • Cao: 2,6m
 • Tải trọng cho phép: 9.900kg
5def40956f499c17c558

Kích thước thùng xe 15 tấn (loại ngắn)

 • Dài: 7,5m ( KT trung bình)
 • Rộng: 2,35m
 • Cao: 2,3m
 • Tải trọng cho phép: 15.200kg

Kích thước thùng xe 15 tấn (loại dài)

 • Dài: 9,4m
 • Rộng: 2,35m
 • Cao: 2,6m
 • Tải trọng cho phép: 14.700kg
Chành xe Bắc Ninh đi Sài Gòn - vận chuyển bằng xe tải

Kích thước thùng xe 18 tấn (loại ngắn)

 • Dài: 9,2m
 • Rộng: 2,35m
 • Cao: 2,3m
 • Tải trọng cho phép: 17.900kg

Kích thước thùng xe 18 tấn (loại dài)

 • Dài: 9,7m
 • Rộng: 2,35m
 • Cao: 2,6m
 • Tải trọng cho phép: 16.900kg

Xem thêm hình ảnh xe tải Trọng Tấn

Scroll to Top