BẢNG KÍCH THƯỚC LÒNG THÙNG XE CHỨA HÀNG

IMG_9019

KÍCH THƯỚC LÒNG THÙNG CHỨA HÀNG XE TẢI

Trên thị trường hiện tại ở cùng chùng chủng loại tải trọng thì có rất nhiều kích cở thùng khác nhau, các hãng sản xuất có từng kích cở riêng, cùng một hãng cũng có nhiều kích cở thùng xe khác nhau như kích thước thùng xe tải 5 tấn, kích thước thùng 6 tấn, kích thước xe tải 10 tấn… nhằm mục đích phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng, nếu cùng chủng loại tải trọng thùng dài hơn sẽ chở được tải trọng ít hơn và ngược lại.

e50f33a15159a207fb48

Kích thước thùng xe 1 tấn (loại ngắn)

 • Dài: 3,15m
 • Rộng: 1,7m
 • Cao: 1,65m
 • Tải trọng cho phép: 950kg

Kích thước thùng xe 1 tấn (loại dài)

 • Dài: 3,3m
 • Rộng: 1,7m
 • Cao: 1,65m
 • Tải trọng cho phép: 850kg

8ae007bc6544961acf55

Kích thước thùng xe 1,25 tấn (loại ngắn)

 • Dài: 3,3m
 • Rộng: 1,7m
 • Cao: 1,7m
 • Tải trọng cho phép: 1.250kg

Kích thước thùng xe 1,25 tấn (loại dài)

 • Dài: 3,5m
 • Rộng: 1,7m
 • Cao: 1,7m
 • Tải trọng cho phép: 1.150kg

0d46b3fa580abe54e71b-1.jpg

Kích thước thùng xe 1,5 tấn (loại ngắn)

 • Dài: 3,4m
 • Rộng: 1,75m
 • Cao: 1,65m
 • Tải trọng cho phép: 1.500kg

Kích thước thùng xe 1,5 tấn (loại dài)

 • Dài: 3,7m
 • Rộng: 1,75m
 • Cao: 1,65m
 • Tải trọng cho phép: 1.350kg

00c6dfb1bd494e171758

Kích thước thùng xe 1,9 tấn (loại ngắn)

 • Dài: 3,7m
 • Rộng: 1,8m
 • Cao: 1,8m
 • Tải trọng cho phép: 1.900kg

Kích thước thùng xe 1,9 tấn (loại dài)

 • Dài: 4,2m
 • Rộng: 1,8m
 • Cao: 1,8m
 • Tải trọng cho phép: 1.700kg

1ba98aeee8161b484207

Kích thước thùng xe 2,4 tấn (loại ngắn)

 • Dài: 3,7m
 • Rộng: 1,8m
 • Cao: 1,8m
 • Tải trọng cho phép: 2.300kg

Kích thước thùng xe 2,4 tấn (loại dài)

 • Dài: 4,2m
 • Rộng: 1,8m
 • Cao: 1,8m
 • Tải trọng cho phép: 2.100kg

1d86163cc4cc22927bdd

Kích thước thùng xe 3,4 tấn (loại ngắn)

 • Dài: 4,5m
 • Rộng: 1,85m
 • Cao: 1,85m
 • Tải trọng cho phép: 3.300kg

Kích thước thùng xe 3,4 tấn (loại dài)

 • Dài: 5,2m
 • Rộng: 1,85m
 • Cao: 1,85m
 • Tải trọng cho phép: 3.100kg

ba3b19767b8e88d0d19f

Kích thước thùng xe tải 5 tấn (loại ngắn)

Trọng Tấn xin giới thiệu kích thước thùng xe tải 5 tấn loại ngắn để quý khách hàng tham khảo:

 • Dài: 5,7m
 • Rộng: 2,05m
 • Cao: 2,1m
 • Tải trọng cho phép: 5.300kg

Kích thước thùng xe tải 5 tấn (loại dài)

Kích thước thùng xe tải 5 tấn loại dài có thông số cụ thể như sau:

 • Dài: 6,2m
 • Rộng: 2,05m
 • Cao: 2,1m
 • Tải trọng cho phép: 4.900kg

1d86163cc4cc22927bdd

Kích thước thùng xe tấn 6 (loại ngắn)

 • Dài: 5,7m
 • Rộng: 2,2m
 • Cao: 2,3m
 • Tải trọng cho phép: 6.300kg

Kích thước thùng xe 6 tấn (loại dài)

 • Dài: 6,7m
 • Rộng: 2,2m
 • Cao: 2,3m
 • Tải trọng cho phép: 5.900kg

ba3b19767b8e88d0d19f

Kích thước thùng xe tải 5 tấn (loại ngắn)

 • Dài: 5,7m
 • Rộng: 2,05m
 • Cao: 2,1m
 • Tải trọng cho phép: 5.300kg

Kích thước thùng xe tải 5 tấn (loại dài)

 • Dài: 6,2m
 • Rộng: 2,05m
 • Cao: 2,1m
 • Tải trọng cho phép: 4.900kg

1571628070894

Kích thước thùng xe 8 tấn (loại ngắn)

 • Dài: 7,5m ( KT trung bình)
 • Rộng: 2,35m
 • Cao: 2,3m
 • Tải trọng cho phép: 8.300kg

Kích thước thùng xe 8 tấn (loại dài)

 • Dài: 9,4m
 • Rộng: 2,35m
 • Cao: 2,6m
 • Tải trọng cho phép: 7.000kg

IMG_8798

Kích thước xe tải 10 tấn (loại ngắn)

Kích thước thùng xe tải 10 tấn loại ngắn có thông số:

 • Dài: 7,8m
 • Rộng: 2,35m
 • Cao: 2,3m
 • Tải trọng cho phép: 10.300kg

Kích thước xe tải 10 tấn (loại dài)

Xem qua kích thước xe tải 10 tấn loại dài:

 • Dài: 9,4m
 • Rộng: 2,35m
 • Cao: 2,6m
 • Tải trọng cho phép: 9.900kg

5def40956f499c17c558

Kích thước thùng xe 15 tấn (loại ngắn)

 • Dài: 7,5m ( KT trung bình)
 • Rộng: 2,35m
 • Cao: 2,3m
 • Tải trọng cho phép: 15.200kg

Kích thước thùng xe 15 tấn (loại dài)

 • Dài: 9,4m
 • Rộng: 2,35m
 • Cao: 2,6m
 • Tải trọng cho phép: 14.700kg

Chành xe Bắc Ninh đi Sài Gòn - vận chuyển bằng xe tải

Kích thước thùng xe 18 tấn (loại ngắn)

 • Dài: 9,2m
 • Rộng: 2,35m
 • Cao: 2,3m
 • Tải trọng cho phép: 17.900kg

Kích thước thùng xe 18 tấn (loại dài)

 • Dài: 9,7m
 • Rộng: 2,35m
 • Cao: 2,6m
 • Tải trọng cho phép: 16.900kg


XEM DỊCH VỤ CHO THUÊ XE TẢI


TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ

Xem thêm hình ảnh xe tải Trọng Tấn

e50f33a15159a207fb48
8ae007bc6544961acf55
0d46b3fa580abe54e71b-1.jpg
0d46b3fa580abe54e71b-1-1.jpg
1d86163cc4cc22927bdd
00c6dfb1bd494e171758
1ba98aeee8161b484207
ba3b19767b8e88d0d19f
1571628070894
IMG_8798
5def40956f499c17c558
xedaukeo30t90933MOI
Hệ Thống kho bãi chành xe Sài Gòn đi Buôn Mê Thuột
Chành xe Long An đi Hà Nam

Previous
Next