hop-dong-van-tai-hang-hoa

Mẫu hợp đồng vận tải hàng hóa vừa được cập nhật mới nhất

Hợp đồng vận tải hàng hóa gồm những mục và điều khoản nào? Các bên thuê vận tải và bên vận chuyển phải thực hiện quyền và nghĩa vụ gì để không vi phạm và đền bù hợp đồng. Hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết chính xác các thông tin trong mẫu hợp đồng vừa được cập nhật mới nhất trong năm nay. Hợp đồng vận tải là gì? Vận chuyển hàng hóa là dịch vụ dành cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn vận chuyển hàng hóa từ đọa điểm này đến địa điểm khác. Trong quá trình thực hiện vận chuyển cần có hợp đồng cam kết giữa hai bên tham gia vào quá trình vận tải. Hoạt động vận chuyển hàng hóa được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa các bên, trong đó bên vận chuyển có nghĩa vụ vận chuyển hàng hóa tới địa điểm, còn bên thuê …

Mẫu hợp đồng vận tải hàng hóa vừa được cập nhật mới nhất Tìm hiểu thêm