Cho Thuê Sà Lan

Công ty vận chuyển chuyên cho thuê các loại Sà Lan chuyên dụng gồm 5 loại: 300 tấn, 500 tấn, 800 tấn, 1000 tấn và 1500 tấn, có chiều dài từ 30m đến 50m. Phù hợp chở các loại vật liệu xây dựng, hàng nông sản, hàng bê tông cốt thép xây dựng, các máy và mặt hàng khác quá khổ, quá tải. Hình thức thuê sà lan tại Vận Tải Trọng Tấn Nhận hợp đồng cho thuê ngắn hạn và dài hạn, có dịch vụ xếp dỡ lên xuống, đảm bảo giải phóng hàng nhanh và an toàn, có bảo hiểm đối với những mặt hàng giá trị cao hoặc dễ vỡ, dễ thắm ướt. Vận chuyển hàng hóa đường sông bằng sà lan Cho thuê sà lan – nguyên chiếc Cho thuê sà lan – theo tháng hoặc theo năm Cho thuê sà lan – chở container chuyên dụng Cho thuê sà lan dài hạn làm công trình Cho …

Cho Thuê Sà Lan Tìm hiểu thêm