DỊCH VỤ XE TẢI CHỞ HÀNG

BẢNG GIÁ XE TẢI CHỞ HÀNG BẮC NAM CHỞ HÀNG NẶNG 1.500 VNĐ/ KG Chở hàng 200-500kg: 2.500đ Chở hàng 500- 1 tấn: 2.000đ Chở hàng 1 tấn-2,5 tấn: 1.800đ Chở hàng 2,5 tấn- 5 tấn: 1.700đ Chở hàng 5 tấn – 8 tấn: 1.600đ Chở hàng 8 tấn- 10 …

DỊCH VỤ XE TẢI CHỞ HÀNG Xem Thêm